Gorgon

  • A Gorgon (/ ˈ ɡ ɔːr ɡ ən / GOR-gən; Ancient Greek: Γοργών, romanized: Gorgṓn, or Γοργώ, Gorgṓ) is a creature in Greek mythology. Gorgons occur in the earliest examples of Greek literature.The Gorgon head was a symbol used by ancient Greeks to ward off evil. This is because the goddess Athena created a shield with Medusa's head depicted on the front.Mythology. An archaic Medusa wearing the belt of the intertwined snakes, a fertility symbol, as depicted on the west pediment of the Temple of Artemis on the island of Corcyra. The three Gorgon sisters—Medusa, Stheno, and Euryale —were all children of the ancient marine deities Phorcys (or "Phorkys") and his sister Ceto (or "Keto ... the mexican american war mapr n market weekly ad To put this in context, an iPhone camera maybe has twelve million pixels. A Gorgon Stare has 1.8 billion pixels — that is, 1.8 gigapixels, 150 times more powerful than an iPhone. And as it happens, the fundamental technology that enabled this was the camera chips in cell phones. Your cell phone has a little chip that sits behind the camera ...Gorgons Myths / Creatures / Gorgons The Gorgons were three monsters in Greek mythology, daughters of Echidna and Typhon, the mother and father of all monsters respectively. Their names were Stheno, Euryale, and the most famous of them, Medusa. Although the first two were immortal, Medusa was not. Mô tả Gorgon khác nhau tùy theo các văn bản Hy Lạp cổ, thuật ngữ này thường chỉ ba chị em con gái của Phorcys và Ceto, có tóc là các con rắn độc còn sống, với khả năng biến những ai nhìn thấy thành đá.Celebrate the beauty of life by recording your favorite memories or sharing meaningful expressions of support on your loved one's social obituary page.The Gorgon Project is one of the world’s largest natural gas projects. With total daily production averaging 2.1 billion cubic feet of natural gas and 15,000 barrels of condensate in 2020, the Gorgon Project will continue to be an important pillar of the Australian economy for decades to come. Unlocking this energy puts Australia in a prime ...The Gorgon Project is one of the world’s largest natural gas projects. With total daily production averaging 2.1 billion cubic feet of natural gas and 15,000 barrels of condensate in 2020, the Gorgon Project will continue to be an important pillar of the Australian economy for decades to come. Unlocking this energy puts Australia in a prime ... directions to i 5 southboundcraigslist long island puppies for sale by owner gorgon ( plural gorgons ) ( Greek mythology) A vicious female monster from Greek mythology with sharp fangs and hair of living, venomous snakes. One of the three sisters: Medusa, Stheno and Euryale. An intimidating, ugly, or disgusting woman; anything hideous or horrid. quotations . 1670, John Dryden, The Conquest of Granada:gorgon: [noun] any of three snake-haired sisters in Greek mythology whose appearance turns the beholder to stone.Of the three Gorgon sisters, Medusa is the only one who was born mortal. Perseus, son of Zeus, was sent on a quest to kill Medusa. While the Gorgons were asleep, he snuck up on them and beheaded ...Gorgon, monster figure in Greek mythology. Homer spoke of a single Gorgon—a monster of the underworld. The later Greek poet Hesiod increased the number of Gorgons to three— Stheno (the Mighty), Euryale (the Far Springer), and Medusa (the Queen)—and made them the daughters of the sea god Phorcys and of his sister-wife Ceto. todaypercent27s gas price at sampercent27s club The Gorgons are a group of nine (sometimes thirteen) unique Vex Harpy units reputed to reside within the Vault of Glass. [1] [2] They are described as possessing an "ontological weapon," capable of rewriting reality to their advantage. Their abilities are apparently limited to the Vault, however. [3]Gorgon himself was attacked by the two heroes. Defeating Elektra easily and impaling Logan, Gorgon went to kill the crippled head of S.H.I.E.L.D., Nick Fury. He was stopped by Wolverine, who he again easily defeated. This time, however, Gorgon tried to turn Wolverine to stone. When he took off his glasses, Wolverine unsheathed his claws. kristiedollar4 car wash near me Of the three Gorgon sisters, Medusa is the only one who was born mortal. Perseus, son of Zeus, was sent on a quest to kill Medusa. While the Gorgons were asleep, he snuck up on them and beheaded ...A Gorgon is a magical monster originating from Greek mythology and has existed in the earliest examples of Greek literature. This malevolent creature appears to be a female humanoid, but where human women have hair growing from their heads, Gorgons instead have living, writhing, venomous snakes growing from their scalps. Greek legend describes three such creatures, the sisters known ... how many dollar1 bills are in a bundle Jun 18, 2017 · The Gorgons were warlike creatures who loved to show off their strength by fighting against men. Bloodshed delighted them to no end, and they ravaged countless villages, slaughtering innocent people and laughing when a “hero” dared to try to defend to his home. The Gorgon in Greek myth were the three sisters, Stheno, Euryale, and Medusa, who had the power to turn anyone who looked at them to stone. In some tellings Medusa, the youngest, was a beautiful human woman and priestess to Athena. However, Athena turned her into a gorgon as punishment for breaking her vow of chastity by sleeping with Poseidon. scp 1471 rule 34 Gorgon, monster figure in Greek mythology. Homer spoke of a single Gorgon—a monster of the underworld. The later Greek poet Hesiod increased the number of Gorgons to three— Stheno (the Mighty), Euryale (the Far Springer), and Medusa (the Queen)—and made them the daughters of the sea god Phorcys and of his sister-wife Ceto.A Gorgon is a magical monster originating from Greek mythology and has existed in the earliest examples of Greek literature. This malevolent creature appears to be a female humanoid, but where human women have hair growing from their heads, Gorgons instead have living, writhing, venomous snakes growing from their scalps. Greek legend describes three such creatures, the sisters known ...gorgon: [noun] any of three snake-haired sisters in Greek mythology whose appearance turns the beholder to stone.A Gorgon is a magical monster originating from Greek mythology and has existed in the earliest examples of Greek literature. This malevolent creature appears to be a female humanoid, but where human women have hair growing from their heads, Gorgons instead have living, writhing, venomous snakes growing from their scalps. Greek legend describes three such creatures, the sisters known ...1. The Gorgons Were Three Sisters, Who Were All Monsters. In the most famous Greek myths, the Gorgons were three sisters with coiling snakes for hair, who could turn unwitting onlookers to stone in an instant. Their names were Stheno, meaning the mighty or strong, Euryale, meaning the Far Springer, and Medusa, the Queen, or Guardian. fr martin 572 damage taken, 24 HDYWTDT by Caleb. Gorgons have a rich mythological history even outside of Dungeons & Dragons. In Greek mythology, the Gorgons were a set of sisters, Medusa, Strentho, and Euryale, who were winged and had snakes for hair. Anyone who looked at them would turn to stone.Reports of a "gorgon" mass extinction at the end of the Permian period were greatly exaggerated, new research finds. These bizarre paleo-beasts were thought to have died out along with most other ...Medusa, in Greek mythology, the most famous of the monster figures known as Gorgons. She was usually represented as a winged female creature having a head of hair consisting of snakes; unlike the Gorgons, she was sometimes represented as very beautiful. Medusa was the only Gorgon who was mortal; hence her slayer, Perseus, was able to kill her ... 1. The Gorgons Were Three Sisters, Who Were All Monsters. In the most famous Greek myths, the Gorgons were three sisters with coiling snakes for hair, who could turn unwitting onlookers to stone in an instant. Their names were Stheno, meaning the mighty or strong, Euryale, meaning the Far Springer, and Medusa, the Queen, or Guardian.The Gorgon Project is one of the world’s largest natural gas projects. With total daily production averaging 2.1 billion cubic feet of natural gas and 15,000 barrels of condensate in 2020, the Gorgon Project will continue to be an important pillar of the Australian economy for decades to come. Unlocking this energy puts Australia in a prime ... what are kfcpink victoriapercent27s secret bags May 23, 2018 · Character Overview The Gorgons, three terrifying creatures in Greek mythology , were sisters named Stheno (pronounced STHEE-noh; “strength”), Euryale (pronounced yoo-RYE-uh-lee; “wide-leaping”), and Medusa (pronounced meh-DOO-suh; “ruler” or “queen”). A large part of Greek myth is politico-religious history. Bellerophon masters winged Pegasus and kills the Chimaera. Perseus, in a variant of the same legend, flies through the air and beheads Pegasus's mother, the Gorgon Medusa; much as Marduk, a Babylonian hero, kills the she-monster Tiamat, Goddess of the Seal. Gorgons Myths / Creatures / Gorgons The Gorgons were three monsters in Greek mythology, daughters of Echidna and Typhon, the mother and father of all monsters respectively. Their names were Stheno, Euryale, and the most famous of them, Medusa. Although the first two were immortal, Medusa was not. The Gorgon head was a symbol used by ancient Greeks to ward off evil. This is because the goddess Athena created a shield with Medusa's head depicted on the front.The common motif of Gorgons is that they are associated with Apotropaic forces meaning something that wards magic forces away. People would put the face of a gorgon on shields or amulets or doorways in order to ward away evil and misfortune. In the actual mythology they take a couple different forms IIRC.Gorgon nut is the edible seed of the Makhana plant, and it can be roasted or used as a complementary ingredient in any recipe of your choice. More often than not, it is dried and snacked on; hence, its taste is relatively sweet. As a result, it is mostly incorporated in meals as a dessert; consequently, a healthy, sweet snack.The common motif of Gorgons is that they are associated with Apotropaic forces meaning something that wards magic forces away. People would put the face of a gorgon on shields or amulets or doorways in order to ward away evil and misfortune. In the actual mythology they take a couple different forms IIRC.Mar 8, 2023 · Pronunciation Attributes Locales The Gorgons, like many monsters of Greek mythology, were associated with the most remote and extreme reaches of the world. According to Hesiod, they dwelled “beyond glorious Ocean in the frontier land towards Night where are the clear-voiced Hesperides .” Gorgon injured. Be it rescuing a latent healer named Ash Minnick from a fanatical mob, suffering from reoccurring nightmares caused by an immaterial passenger. Who, like many Nuhumans in the nation of Sin-Cong, was a victim of a fascist regime run by a paranoid dictator with a supreme hated for foreign change set out for revenge against him and his imperium using the diplomatic envoy's R.I.V ...Gorgon, monster figure in Greek mythology. Homer spoke of a single Gorgon—a monster of the underworld. The later Greek poet Hesiod increased the number of Gorgons to three— Stheno (the Mighty), Euryale (the Far Springer), and Medusa (the Queen)—and made them the daughters of the sea god Phorcys and of his sister-wife Ceto. ronpercent27s temporary help services The Gorgon Project is one of the world’s largest natural gas projects. With total daily production averaging 2.1 billion cubic feet of natural gas and 15,000 barrels of condensate in 2020, the Gorgon Project will continue to be an important pillar of the Australian economy for decades to come. Unlocking this energy puts Australia in a prime ...Of the three Gorgon sisters, Medusa is the only one who was born mortal. Perseus, son of Zeus, was sent on a quest to kill Medusa. While the Gorgons were asleep, he snuck up on them and beheaded ...The Gorgon head was a symbol used by ancient Greeks to ward off evil. This is because the goddess Athena created a shield with Medusa's head depicted on the front.A Gorgon (/ ˈ ɡ ɔːr ɡ ən / GOR-gən; Ancient Greek: Γοργών, romanized: Gorgṓn, or Γοργώ, Gorgṓ) is a creature in Greek mythology. Gorgons occur in the earliest examples of Greek literature. fc2 3080543 572 damage taken, 24 HDYWTDT by Caleb. Gorgons have a rich mythological history even outside of Dungeons & Dragons. In Greek mythology, the Gorgons were a set of sisters, Medusa, Strentho, and Euryale, who were winged and had snakes for hair. Anyone who looked at them would turn to stone.1. The Gorgons Were Three Sisters, Who Were All Monsters. In the most famous Greek myths, the Gorgons were three sisters with coiling snakes for hair, who could turn unwitting onlookers to stone in an instant. Their names were Stheno, meaning the mighty or strong, Euryale, meaning the Far Springer, and Medusa, the Queen, or Guardian.The Gorgon gas project is a multi-decade natural gas project in Western Australia, involving the development of the Greater Gorgon gas fields, subsea gas-gathering infrastructure, and a liquefied natural gas (LNG) plant on Barrow Island. [2] [3] The project also includes a domestic gas component. Construction was completed in 2017.Gorgon in Greek mythology, each of three sisters, Stheno, Euryale, and Medusa, with snakes for hair, who had the power to turn anyone who looked at them to stone. Medusa was killed by Perseus, and the winged horse Pegasus is said to have sprung from her blood. In extended usage, gorgon is used for a fierce, frightening, or repulsive woman. ee.suspected Mythology. An archaic Medusa wearing the belt of the intertwined snakes, a fertility symbol, as depicted on the west pediment of the Temple of Artemis on the island of Corcyra. The three Gorgon sisters—Medusa, Stheno, and Euryale —were all children of the ancient marine deities Phorcys (or "Phorkys") and his sister Ceto (or "Keto ...Celebrate the beauty of life by recording your favorite memories or sharing meaningful expressions of support on your loved one's social obituary page.The Gorgon gas project is a multi-decade natural gas project in Western Australia, involving the development of the Greater Gorgon gas fields, subsea gas-gathering infrastructure, and a liquefied natural gas (LNG) plant on Barrow Island. [2] [3] The project also includes a domestic gas component. Construction was completed in 2017.gorgon: [noun] any of three snake-haired sisters in Greek mythology whose appearance turns the beholder to stone.Mô tả Gorgon khác nhau tùy theo các văn bản Hy Lạp cổ, thuật ngữ này thường chỉ ba chị em con gái của Phorcys và Ceto, có tóc là các con rắn độc còn sống, với khả năng biến những ai nhìn thấy thành đá.The Gorgon in Greek myth were the three sisters, Stheno, Euryale, and Medusa, who had the power to turn anyone who looked at them to stone. In some tellings Medusa, the youngest, was a beautiful human woman and priestess to Athena. However, Athena turned her into a gorgon as punishment for breaking her vow of chastity by sleeping with Poseidon. pink and victoriablok7 The common motif of Gorgons is that they are associated with Apotropaic forces meaning something that wards magic forces away. People would put the face of a gorgon on shields or amulets or doorways in order to ward away evil and misfortune. In the actual mythology they take a couple different forms IIRC.A large part of Greek myth is politico-religious history. Bellerophon masters winged Pegasus and kills the Chimaera. Perseus, in a variant of the same legend, flies through the air and beheads Pegasus's mother, the Gorgon Medusa; much as Marduk, a Babylonian hero, kills the she-monster Tiamat, Goddess of the Seal. chuc 016 572 damage taken, 24 HDYWTDT by Caleb. Gorgons have a rich mythological history even outside of Dungeons & Dragons. In Greek mythology, the Gorgons were a set of sisters, Medusa, Strentho, and Euryale, who were winged and had snakes for hair. Anyone who looked at them would turn to stone.Family. The Gorgon sisters were born to Ceto, goddess of sea monsters, and Phorcys, a primodial sea god with a fish’s tail and crab claws. Their other sisters were Scylla—the legendary monster who hid in a sea-cave, waiting to snatch sailors from their ships and eat them alive—was their sister, and Echidna —a serpent woman who was ...The story of Perseus’s defeat of the Gorgon is one of the most legendary in Greek mythology. With the help of the gods, the hero was able to kill one of the most terrifying monsters in the world. While Perseus beheaded Medusa, however, he still left two Gorgons alive. These were Medusa’s sisters, who were dangerous monsters in their own right. lenroot maetzold funeral home May 23, 2018 · Character Overview The Gorgons, three terrifying creatures in Greek mythology , were sisters named Stheno (pronounced STHEE-noh; “strength”), Euryale (pronounced yoo-RYE-uh-lee; “wide-leaping”), and Medusa (pronounced meh-DOO-suh; “ruler” or “queen”). Aug 31, 2023 · Noun [ edit] gorgon ( plural gorgons ) ( Greek mythology) A vicious female monster from Greek mythology with sharp fangs and hair of living, venomous snakes. One of the three sisters: Medusa, Stheno and Euryale. An intimidating, ugly, or disgusting woman; anything hideous or horrid. quotations . A Gorgon is a magical monster originating from Greek mythology and has existed in the earliest examples of Greek literature. This malevolent creature appears to be a female humanoid, but where human women have hair growing from their heads, Gorgons instead have living, writhing, venomous snakes growing from their scalps. Greek legend describes three such creatures, the sisters known ...The Gorgon in Greek myth were the three sisters, Stheno, Euryale, and Medusa, who had the power to turn anyone who looked at them to stone. In some tellings Medusa, the youngest, was a beautiful human woman and priestess to Athena. However, Athena turned her into a gorgon as punishment for breaking her vow of chastity by sleeping with Poseidon. mcdougalcalathea 2048x2048.jpeg Gorgons Myths / Creatures / Gorgons The Gorgons were three monsters in Greek mythology, daughters of Echidna and Typhon, the mother and father of all monsters respectively. Their names were Stheno, Euryale, and the most famous of them, Medusa. Although the first two were immortal, Medusa was not. May 23, 2018 · Character Overview The Gorgons, three terrifying creatures in Greek mythology , were sisters named Stheno (pronounced STHEE-noh; “strength”), Euryale (pronounced yoo-RYE-uh-lee; “wide-leaping”), and Medusa (pronounced meh-DOO-suh; “ruler” or “queen”). error tvapp 00224 The Gorgons Were Three Sisters, Who Were All Monsters. Caravaggio, Head of Medusa, 1598, Uffizi Gallery, Florence. In the most famous Greek myths, the Gorgons were three sisters with coiling snakes for hair, who could turn unwitting onlookers to stone in an instant. Their names were Stheno, meaning the mighty or strong, Euryale, meaning the Far ... The Gorgons are a group of nine (sometimes thirteen) unique Vex Harpy units reputed to reside within the Vault of Glass. [1] [2] They are described as possessing an "ontological weapon," capable of rewriting reality to their advantage. Their abilities are apparently limited to the Vault, however. [3]英語読みはゴーゴン(Gorgon)。 概要 [ 編集 ] ヘーシオドス の『 神統記 』や アポロドーロス によると、ゴルゴーンは 海神 ポルキュース とその妻 ケートー の娘で、 ステンノー 、 エウリュアレー 、 メドゥーサ の3人からなる姉妹である。gorgon ( plural gorgons ) ( Greek mythology) A vicious female monster from Greek mythology with sharp fangs and hair of living, venomous snakes. One of the three sisters: Medusa, Stheno and Euryale. An intimidating, ugly, or disgusting woman; anything hideous or horrid. quotations . 1670, John Dryden, The Conquest of Granada: cocaine bear showtimes near the grand 16 alexandria For the list of valid genera, see below. Gorgonopsia (from the Greek Gorgon, a mythological beast, and óps 'aspect') is an extinct clade of sabre-toothed therapsids from the Middle to Upper Permian roughly 265 to 252 million years ago. They are characterised by a long and narrow skull, as well as elongated upper and sometimes lower canine ...Reports of a "gorgon" mass extinction at the end of the Permian period were greatly exaggerated, new research finds. These bizarre paleo-beasts were thought to have died out along with most other ...Gorgon injured. Be it rescuing a latent healer named Ash Minnick from a fanatical mob, suffering from reoccurring nightmares caused by an immaterial passenger. Who, like many Nuhumans in the nation of Sin-Cong, was a victim of a fascist regime run by a paranoid dictator with a supreme hated for foreign change set out for revenge against him and his imperium using the diplomatic envoy's R.I.V ... hochtemperatur extruder fur x max x plus 3d drucker A Gorgon (/ ˈ ɡ ɔːr ɡ ən / GOR-gən; Ancient Greek: Γοργών, romanized: Gorgṓn, or Γοργώ, Gorgṓ) is a creature in Greek mythology. Gorgons occur in the earliest examples of Greek literature.Family. The Gorgon sisters were born to Ceto, goddess of sea monsters, and Phorcys, a primodial sea god with a fish’s tail and crab claws. Their other sisters were Scylla—the legendary monster who hid in a sea-cave, waiting to snatch sailors from their ships and eat them alive—was their sister, and Echidna —a serpent woman who was ...The Gorgons are a group of nine (sometimes thirteen) unique Vex Harpy units reputed to reside within the Vault of Glass. [1] [2] They are described as possessing an "ontological weapon," capable of rewriting reality to their advantage. Their abilities are apparently limited to the Vault, however. [3]Aug 31, 2023 · Noun [ edit] gorgon ( plural gorgons ) ( Greek mythology) A vicious female monster from Greek mythology with sharp fangs and hair of living, venomous snakes. One of the three sisters: Medusa, Stheno and Euryale. An intimidating, ugly, or disgusting woman; anything hideous or horrid. quotations . drue mason From Topsell, for example, Dungeons & Dragons inherits a gorgon that looks like a bull and petrifies with its breath, rather than the gorgons of the story of Perseus, of whom Medusa is the most famous. (Chapter 2.6, at p.154) I've seen other references that use "African gorgon" to describe the catoblepas, which Topsell's book was referencing.gorgon: [noun] any of three snake-haired sisters in Greek mythology whose appearance turns the beholder to stone.The Gorgon gas project is a multi-decade natural gas project in Western Australia, involving the development of the Greater Gorgon gas fields, subsea gas-gathering infrastructure, and a liquefied natural gas (LNG) plant on Barrow Island. [2] [3] The project also includes a domestic gas component. Construction was completed in 2017.Gorgon nut is the edible seed of the Makhana plant, and it can be roasted or used as a complementary ingredient in any recipe of your choice. More often than not, it is dried and snacked on; hence, its taste is relatively sweet. As a result, it is mostly incorporated in meals as a dessert; consequently, a healthy, sweet snack.Jun 18, 2017 · The Gorgons were warlike creatures who loved to show off their strength by fighting against men. Bloodshed delighted them to no end, and they ravaged countless villages, slaughtering innocent people and laughing when a “hero” dared to try to defend to his home. pytania20191205_sentiment_veroffentlichung_in_liquidation.pdf Mô tả Gorgon khác nhau tùy theo các văn bản Hy Lạp cổ, thuật ngữ này thường chỉ ba chị em con gái của Phorcys và Ceto, có tóc là các con rắn độc còn sống, với khả năng biến những ai nhìn thấy thành đá. x finity.com Mô tả Gorgon khác nhau tùy theo các văn bản Hy Lạp cổ, thuật ngữ này thường chỉ ba chị em con gái của Phorcys và Ceto, có tóc là các con rắn độc còn sống, với khả năng biến những ai nhìn thấy thành đá.Organization solitary, pair, pack (3–4), or herd (5–12) Treasure none. Gorgons are magical, foul-tempered creatures—while they might appear to be constructs at first glance, beneath their artifical-looking armor plates they are made of flesh and bone. Like aggressive bulls, they challenge any unfamiliar creature they encounter, often ... costume jewellery online Terrible, Fierce ( gorgos) Gorgoneion, Athenian red-figure hydria C5th B.C., British Museum. THE GORGONES (Gorgons) were three powerful, winged daimones named Medousa (Medusa), Sthenno and Euryale. Of the three sisters only Medousa was mortal. King Polydektes of Seriphos once commanded the hero Perseus to fetch her head.Gorgon nut is the edible seed of the Makhana plant, and it can be roasted or used as a complementary ingredient in any recipe of your choice. More often than not, it is dried and snacked on; hence, its taste is relatively sweet. As a result, it is mostly incorporated in meals as a dessert; consequently, a healthy, sweet snack.The Gorgons are a group of nine (sometimes thirteen) unique Vex Harpy units reputed to reside within the Vault of Glass. [1] [2] They are described as possessing an "ontological weapon," capable of rewriting reality to their advantage. Their abilities are apparently limited to the Vault, however. [3]The Gorgons are a group of nine (sometimes thirteen) unique Vex Harpy units reputed to reside within the Vault of Glass. [1] [2] They are described as possessing an "ontological weapon," capable of rewriting reality to their advantage. Their abilities are apparently limited to the Vault, however. [3]572 damage taken, 24 HDYWTDT by Caleb. Gorgons have a rich mythological history even outside of Dungeons & Dragons. In Greek mythology, the Gorgons were a set of sisters, Medusa, Strentho, and Euryale, who were winged and had snakes for hair. Anyone who looked at them would turn to stone. mathematics methods atar equivalent Gorgon, monster figure in Greek mythology. Homer spoke of a single Gorgon—a monster of the underworld. The later Greek poet Hesiod increased the number of Gorgons to three— Stheno (the Mighty), Euryale (the Far Springer), and Medusa (the Queen)—and made them the daughters of the sea god Phorcys and of his sister-wife Ceto.A large part of Greek myth is politico-religious history. Bellerophon masters winged Pegasus and kills the Chimaera. Perseus, in a variant of the same legend, flies through the air and beheads Pegasus's mother, the Gorgon Medusa; much as Marduk, a Babylonian hero, kills the she-monster Tiamat, Goddess of the Seal. The Gorgon Project is located on Barrow Island, around 60 kilometres off the northwest coast of Western Australia. With a predicted project lifespan of more than 40 years, the development of Gorgon is a legacy in reliable energy supply, environmental management, innovative technology and expertise. The first LNG cargo departed Barrow Island on ...